За селото
Богатото културно и историческо наследство, както и географското разположение на района в долината на река Камчия, са предпоставка за развитието на икономическия живот в селото, привличане на средства и създаване на алтернатива за заетост на местното население. Районът е богат на исторически, културни и природни забележителности, но повечето от тях са слабо известни и/или неразработени.
Районът е с изключителен климат и липсвa екологично замърсяване; географско разположение (близостта до важни пътни артерии – на около 20 км от гр. Шумен и на около 110 км от гр. Варна и намиращото се там международно летище); натрупването на атрактивни за туризъм възможности - минерални води, планина, културни и исторически забележителности, интересен фолклор и традиции; възможността да се наблюдават птици и растения и т.н.

Археологичните проучвания през XX век доказват, че околностите на с.Янково са обитавани от дълбока древност.
Първите следи от човешко присъствие са от епохата на неолита /VI-V хил. пр.н.е./ - селище в местността "Боаза". От античността /тракийски, римски и византийски период/ са известни няколко десетки могилни некрополи и няколко селища в местността "Пейко меше" и две крепости. Могилния комплекс, намиращ се преди влизане в селото е съставен от куполни гробници /първи проучвания 1950год./
От периода на средновековна България са известни 3 обекта, 2 селища в местността "Пейко меше" - VIII - Х век., в местността "Баира" VIII - Х век и една църква в местността "Баира" - IX - края на Х век.
За основаване на селото е достигнала легенда, срещу която селото получава името си от първия заселник Янкула. Той е бил овчар и се заселва със стадото си. Имало тучни пасища, които са привлекли вниманието и на други овчари със семействата си.
През вековете на османското владичество селото е българско до края на XVII век и името остава непроменено /с вариации Янкова, Янъкова, Янкува/ дори, когато селото добива турски облик.
От османския период са известни няколко документа, в които се чете, че овцевъдите живеещи в този район са отглеждали и доставяли овце на държавата и армията срещу заплащане.

 
Днес село Янково има:
- 502 обитаеми къщи;
- 887 жители, от тях жени -451, мъже - 436;
- 53 деца под 7 годишна възраст;
- 35 деца от 7 до 14 годишна възраст;
- 42 юноши и девойки от 14 до 18 годишна възраст;
- 182 жени от 18 до 57 години - в трудоспособна възраст;
- 235 мъже от 18 до 62 години - в трудоспособна възраст;
- 203 жени пад 57 години — пенсионерки;
- 137 мъже над 62 години - пенсионери;
  Web design, development, hosting and support by Intersoft Ltd